KYOUUN (BẤT KHẢ CHIẾN BẠI)

700.000₫

Level
Gender

Mô tả

"Kyouun Neko" là một biểu tượng mạnh mẽ thể hiện "sức mạnh" và sự "cường tráng". "Kyouun" có nghĩa là "mạnh mẽ" trong tiếng Nhật, đại diện cho sức mạnh, thể lực dồi dào và trù phú.

"Kyouun Neko" tượng trưng cho một con mèo bản lĩnh và ấn tượng, thể hiện cảm giác về sức mạnh trong nó.

Nhìn chung, "Kyouun Neko" là một hình ảnh đại diện thể hiện sức mạnh và sự tôn trọng, giúp nổi bật bản lĩnh của các chú mèo, là một hình đại diện có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn.

Suzuverse Pte. Ltd

KYOUUN (BẤT KHẢ CHIẾN BẠI)

Từ 700.000₫
"Kyouun Neko" là một biểu tượng mạnh mẽ thể hiện "sức mạnh" và sự "cường tráng". "Kyouun" có nghĩa là "mạnh mẽ" trong tiếng Nhật, đại diện cho sức mạnh, thể lực dồi dào và trù phú.

"Kyouun Neko" tượng trưng cho một con mèo bản lĩnh và ấn tượng, thể hiện cảm giác về sức mạnh trong nó.

Nhìn chung, "Kyouun Neko" là một hình ảnh đại diện thể hiện sức mạnh và sự tôn trọng, giúp nổi bật bản lĩnh của các chú mèo, là một hình đại diện có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn.

Level

  • 0.1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Gender

  • Male
  • Female
Xem sản phẩm